Regulamin

REGULAMIN CITYPAINTBALL

 1. Każdy gracz na polu odpowiedzialny jest sam za siebie i swoje zachowanie.
 2. Przed przystapieniem do gry każdy zawodnik musi zapoznać się z regulaminem i podpisać stosowne oświadczenie.
 3. Każdy gracz musi mieć ukończone 18 lat lub pisemną zgodę prawnego opiekuna na udział w grze.
 4. Strzelanie z markera paintballowego dozwolone jest tylko w wyznaczonych do tego miejscach: na stacji chrono, na strzelnicy, oraz na polu.
 5. Barellbag’i mogą być sciągnięte z luf markerów tylko w czasie strzelania do celu na
  strzelnicy, w czasie chronowania oraz na polu, po komendzie sędziego „zdjąć barellbag’i”. Po zakończeniu gry, a przed opuszczeniem pola, barellbagi muszą zostać założone na lufę  w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.
 6. Maski paintballowe muszą być noszone w każdym miejscu, gdzie dopuszczone jest
  używanie markera czyli międzyinnymi: na polu do gry, przy stacji chrono, na strzelnicy. Tylko w miejscach, gdzie wszyscy zawodnicy noszą maski wolno ściągać z luf barell bag’i.
 7. Do gry dopuszczone są tylko markery, które przeszły procedurę chronowania z ustawioną prędkością wylotową kulki poniżej 270 fps.
 8. Graczom nie wolno wnosić narzędzi ani innego zakazanego sprzętu na pole gry.
 9. Niedozwolone jest używanie w żadnym miejscu markerów paintballowych, a tym bardziej udział w grze przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 10.  Każdy zawodnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń obsługi pola oraz sędziów.
 11. Dopuszczone jest korzystanie z własnego sprzętu, pod warunkiem, że jest to sprzęt przeznaczony do paintballa, posiada aktualne dopuszczenia oraz jest w pełni sprawny.
 12. Każdy gracz wypożyczający sprzęt do gry zobowiązany jest oddać go w stanie niepogorszonym. Za wszelkie uszkodzenia sprzętu, wynikające z niewłaściwego użytkowania, nieprzestrzegania regulaminu lub niestosowania się do poleceń obsługi odpowiedzialny jest wypożyczający.
 13. Uczestnik gry oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ryzyka udziału w grze Paintball w której uczestniczy wyłącznie na własną odpowiedzialność i w razie jakichkolwiek nieszczęśliwych zdarzeń nie będzie wnosił roszczeń do organizatora.

 

ZASADY ROZGRYWEK DLA TURNIEJU 3X3 CITYPAINTBALL

Ustawienia sprzętu

 • BPS – ilość kulek na sekunde – max 10
 • FPS – prędkość wylotowa kulki w stopach nie powinna przekraczać 270. W przypadku przekroczenia prędkości gracz otrzymuje karę 1-for-1. jeśli jest ostatnim graczem na polu oznacza to przegrany mecz
 • Dopuszczalne tryby strzelania to – rebound, ramping, burst i semi. Tryby strzelania nie mogą wpływac na parametry BPS i FPS.

 

Start, przebieg i koniec meczu

 • Drużyna stawia się na pole po wezwaniu
 • Każdy zawodnik może posiadać maksymalnie dwie warstwy ochronne (np. chest protector i bluza,koszulka i bluza)
 • Po komendzie „dziesięć sekund” (komenda oznacza rozpoczęcie meczu za 10 sekund) każdy gracz z drużyny ma obowiązek dotykać banera lufą trzymanego przez niego markera w momencie sygnału rozpoczęcia meczu.
 • W czasie meczu zabronione jest podpowiadanie z poza terenu gry – dopuszczalna jest jedynie komunikacja między zawodnikami
 • W komunikacji nie można używać komend sędziowkich – TIME, POINT, GAME OVER, OUT
 • Zabronione jest sugerowanie sędziemu sposobu postępowania z przeciwnikiem
 • Zabroniony jest pod groźba kary 2-for-1 fizyczny kontakt z zawodnikiem drużyny przeciwnej
 • Zabronione jest przywoływanie sędziego w kwestiach oczywistej eliminacji.
 • Nakazuje się zawodnikom kontrolowanie swoich stref i opuszczenie terenu gry po trafieniu. Ociąganie się generuje karę 1-for-1 jeśli zawodnik wznawia grę z trafieniem lub 2-for-1 (eliminacja całej drużyny) za usuwanie śladów trafienia lub jakiekolwiek czynności mogące sugerowac takie postępowanie.
 • Za trafienie uznajemy splat o jakimkolwiek wymiarze 5mm w jakąkolwiek częśc ciała, sprzętu i ochraniaczy lub pasa.
 • Wyeliminowany zawodnik ma obowiązek umieścić ręke na głowie i jak najszybszą trasą nie kolidującą z trwającą grą opuścic pole gry
 • Każdy zawodnik ma prawo zarządać od sędziego sprawdzenie sprzętu zawodnika z drużyny przeciwnej (BPS, FPS, tryb)
 • Wyeliminowany zawodnik nie może sugerować swoim zachowaniem pozycji przeciwnika lub mówić przy schodzeniu z pola. Zostaje za to podyktowana dodatkowa kara 1-for-1.
 • Dotknięcie siatki otaczającej pole gry oznacza eliminację zawodnika.
 •  Każdy zawodnik ma obowiązek stosować się do poleceń sędziego – w przypadku nie zastosowania się do polecenia sędziego dyktuje on karę 1-for-1.
 • Na polu w czasie gry decyzja sędziego jest ostateczna
 • Wszelkie kwestie sporne może przedstawić głownemu sędziemu kapitan drużyny po zakończonym meczu.
 • Mecz jest uznany za zakończony jeśli zawodnik dotknie banera drużyny przeciwnej. Na komendę TIME po dotknięciu banera zawodnik nie może się ruszyc z miejsca, nie może wyłączyc markera, załozyc barrel baga. Jakiekolwiek w.w. czynności eliminuja zawodnika przy liczeniu komendą OUT.
 • Po komendzie TIME do zawodnika podchodzi sędzia i sprawdza, czy zawodnik jest „czysty” (nie został trafiony w czasie gry). Jeśli zawodnik trafiony podejmie baner zostaje podyktowana kara 1-for-1. W przypadku ostatniego zawodnika na polu oznacza to przegrany mecz.
 • Po komendzie GAME OVER można opuścic pole. Wówczas sędzia podaje wynik meczu – POINT FOR (przyznający punkt wygranej drużynie) lub NO POINT który oznacza powtórkę meczu.

 

PUNKTACJA I ZASADY ROZGRYWKI

 • Maksymalny efektywny czas gry to 6 minut
 • Maksymalny czas przerwy między meczami to 2 minuty
 • Minimalny czas przerwy między meczami to 30 sekund
 • Mecz trwa do dwóch wygranych jednej drużyny
 • Za wygrany mecz drużyna otrzymuje jeden duży punkt. Stosunek 2:0 lub 2:1 zakańcza rozgrywke z daną druzyna.
 • Drużyna ma prawo poddać mecz komendą TOWEL
 • Dwie drużyny z grupy z największą liczba punktów awansują do finału. W przypadku remisu w punktacji decyduje wynik starcia bezpośredniego drużyn.
 • Punktacja jest prowadzona na bieżąco w biurze zawodów

 

No comments yet.

You must be logged in to post a comment.

No trackbacks yet.
 • Kontakt

  W sprawach rezerwacji, uwag, pytań i sugestii prosimy dzwonić lub mailować:


  603 308 415
  info@citypaintball.pl

 • Reklama

  Reklama Reklama