Obecnie dysponujemy terenem który ZAWSZE jest zdatny do gry :)

ZAPRASZAMY!

KOMPLEKS BUDYNKÓW
AKADEMII ROLNICZEJ
NA TERENIE OGRODU BOTANICZNEGO W POZNANIU


1 ha terenu, 2 budynki, 3 piętra, 50 pomieszczeń,
40 lamp i ponad 1 km kabla, które pozwalają grać po zmroku.